Albanien Video

Video abspielen
Video abspielen

Gewinnen Sie hier weitere Eindrücke!

Video abspielen

Gewinnen Sie hier weitere Eindrücke!

Video abspielen

Gewinnen Sie hier weitere Eindrücke!

Klinika

Këtu ne trajtojmë të gjithë spektrin e sëmundjeve psikiatrike dhe psikomatike. Në mënyrë ambulante, pjesërisht dhe plotësisht stacionare. Duke filluar nga të rinjtë deri të njerëzit në moshë të madhe.

Banimi

Këtu ne i ofrojmë personave me të meta psikike dhe mendore një hapësirë për tu tërhequr. Çlodhje, aktivitet dhe bashkësi. 

Einwanderung

Wir nehmen am beschleunigten Fachkräfteeinwanderungsverfahren teil. Damit kann das Verwaltungsverfahren von der Bewerbung bis zur Einreise verkürzt werden und dauert bestenfalls nur drei bis fünf Monate. Die Kosten für das Verfahren übernehmen wir.

Anerkennung

In Niedersachsen gibt es ein beschleunigtes Anerkennungsverfahren. Auf Wunsch beteiligen wir uns daran. Wenn Sie sich freiwillig für eine Kenntnisprüfung anmelden, investieren Sie dann nur wenige Wochen, bis sie einen entsprechenden Bescheid haben.

Kenntnisprüfung

Je nach Ihrem persönlichen Lerntempo vereinbaren wir für Sie Termine an unserer eigenen Akademie zur Kenntnisprüfung. Diese können Sie frühestens sechs Monate nach der Einreise ablegen. Unsere Praxisanleiter bereiten Sie optimal vor. Die Prüfungskosten tragen wir.

Bewerbung

Wir bleiben stets mit Ihnen in Kontakt und begleiten Sie persönlich durch das Bewerbungsverfahren. Wir halten Sie während des Verfahrens über alle Entwicklungen auf dem Laufenden und stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Wohnen

Wir möchten, dass Sie sich nach Ihrer Einreise bei uns wohl fühlen. Daher unterstützen wir Sie auch bei der Suche nach Wohnraum. Dazu nutzen wir eigene Wohnangebote oder kooperieren mit entsprechenden Partnern.

Eingewöhnung

Wir holen Sie vom Flughafen ab und begleiten Ihre ersten Schritte in Deutschland. Dafür vernetzen wir Sie auch mit Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls aus dem Ausland zu uns gekommen sind – so können Sie Erfahrungen austauschen und Tipps aus erster Hand erhalten.

Emigrimi

Ne marrim pjesë në procesin e përshpejtuar të personelit të kualifikuar. Në këtë mënyrë procedura administrative mund të shkurtohet nga aplikimi deri te udhëtimi dhe zgjat në këtë mënyrë vetën tre deri në pesë muaj.

Njohja

Në Saksoninë e Poshtme ekziston një proces i përshpejtuar i njohjes. Nëse dëshironi ne përfshihemi në proces. Nëse ju regjistroheni me dëshirë për kryerjen e provimit të njohurive, ju më pas do të investoni vetëm pak javë, deri sa të merrni njoftimin përkatës.

Provimi i njohurive

Në varësi të tempit personal të të mësuarit ne caktojmë për ju data për provimin e njohurive pranë akademisë tonë. Atë ju mund ta kryeni të paktën gjashtë muaj pas mbërritjes tuaj. Udhëheqësin tanë praktik ju përgatisin juve në mënyrë optimale. Shpenzimet e provimit i marrim përsipër ne.

Aplikimi

Ne qëndrojmë gjatë gjithë kohës në kontakt me ju dhe ju shoqërojmë personalisht përgjatë procesit të aplikimit. Ne ju informojmë gjatë procesit mbi të gjitha zhvillimet dhe jemi në çdo kohë në dispozicionin tuaj.

Banimi

Ne dëshirojmë që ju pas mbërritjes tuaj të ndjeheni mirë. Për këtë arsye ne ju mbështesim gjatë kërkimit për banesë. Për këtë gjë ne përdorim mundësitë tona të banimit ose bashkëpunojmë me partnerët përkatës.

Familjarizimi

Ne ju marrim në aeroport dhe ju shoqërojmë në hapat e parë në Gjermani. Për këtë gjë ne ju lidhim edhe me kolege dhe kolegë, të cilët edhe ato kanë ardhur te ne nga jashtë - kështu ju mund të shkëmbeni përvoja dhe të merrni këshilla të dorës së parë.